Нижче наводиться кілька пар слів. У кожній парі необхідно визначити, чи є слова схожими за значенням (синонімами) або протилежними за змістом (антонімами).
Наприклад: start – finish = антоніми.

1. abbreviate – shorten

2. broad-minded – prejudiced

3. deluxe – superior

4. descend – ascend

5. display - show-off

6. dormant – asleep

7. embody – represent

8. grave – cheerful

9. garish – vulgar

10. hazy – clear