Прийменник Between використовується для розділення двох місць чи об'єктів. Перекладається як "між".

Наприклад:
I sat down between Robert and William.
Я сів між Робертом і Вільямом.

Our shop is closed between two and three.
Наш магазин закривається між двома і трьома годинами.

The ball rolled between her feet.
М'яч прокотився між її ніг.

Прийменник Among означає "посередині чого-небудь" або "в оточенні чого-небудь (кого-небудь)", зазвичай використовується для трьох або більше об'єктів або людей. Перекладається як "посеред", "серед", "між".

Наприклад:
They quickly disappeared among the crowd.
Вони швидко зникли серед натовпу.

The exhausted runner was lying among the flowers.
Захеканий бігун лежав між квітами.

We were sitting among my many relatives.
Ми сиділи серед багатьох моїх родичів.