Сполучник as може використовуватися для позначення причини чого-небудь. Таке вживання особливо характерно в тих ситуаціях, коли мовця або слухача вже відома ця причина, або коли вказується причина не грає великої ролі в мовленні. На українську мову as в такому випадку зазвичай перекладається як "так", "оскільки".

Наприклад:
As he wasn't ready, we went inside the building without him.
Оскільки він не був готовий, ми зайшли в будинок без нього.

Сполучник as зазвичай (але не обов'язково) вживається на початку речення. Речення з займенником as, як правило, мають формальний відтінок. У неформальній, розмовної мови, та ж думка може бути виражена за допомогою займеннику so. У цьому випадку займенник so використовується у другій частині складного речення, і на українську мову перекладається як "", "так".

Наприклад:
He wasn't ready, so we went inside the building without him.
Він не був готовий, ми зайшли в будинок без нього.

She wanted to pass her exam, so she decided to study well.
Вона хотіла здати іспит, так вона вирішила добре підготуватися.

As і since

Сполучник since, так само, як і займенник as, може використовуватися для позначення причини чого-небудь. Ці два сполучники є взаємозамінними. На українську мову займенник since перекладається так само, як і займенник as.

Наприклад:
As he wasn't ready, we went inside the building without him. = Since he wasn't ready, we went inside the building without him.
Оскільки він не був готовий, ми зайшли в будинок без нього.

As she wanted to pass her exam, she decided to study well. = Since she wanted to pass her exam, she decided to study well.
Так вона хотіла здати іспит, вона вирішила добре підготуватися.

Сполучник as та since, не можуть вживатися самі по собі, вони вказують лише на причину описуваного дії. У прикладах вище неприпустимо використовувати такі речення:

As he wasn't ready.
Since she wanted to pass her exam.

Обидві речення неприпустимі, так як не описані дії, для яких вказані причини.

Because

Сполучник because часто вживається для введення нової інформації, яка ще не відома мовця або слухача. Використання цього займеннику акцентує увагу на причини, що вводиться ним. Якщо вказується цим займенником причина є найважливішою частиною в реченні, то він ставиться в кінці речення. На українську мову because перекладається як "тому що", "так", "оскільки".

Наприклад:
We didn't get there in time because we were held up at work.
Ми не прийшли туди вчасно, так затрималися на роботі.

He bought a new home because he won a lottery.
Він купив новий будинок, оскільки виграв у лотерею.

I read because I like reading.
Я читаю, тому що мені подобається читати.

На відміну від сполучників as та since, займенник because може вживатися самостійно:

"Why are you crying?" "Because John hit me.
Чому ти плачеш? – Тому що Джон мене вдарив.

For

Сполучник for також вживається для введення нової інформації. For часто використовується для вираження висновку, укладення якої-небудь думки. For не може вживатися у початку речення, і не може вживатися самостійно, як і займенники as та since. На українську мову for перекладається як "так", "оскільки", "на увазі того, що", "бо", і т. п.

Наприклад:
I decided to consult a doctor for I was feeling bad.
Я вирішив звернутися до лікаря, оскільки погано себе почував.

Something certainly fell down; for I heard a splash.
-то точно впало, так я чув сплеск.