Коли дієслова Do і Make вживаються як смислові дієслова (див. типи дієслів), їх використання часто є важким для тих, хто вивчає англійську. Дієслово Make використовується в одних конструкціях і з одними словами, в той час як дієслово Do — в інших конструкціях та з іншими словами.

Вживання Do в англійській мові

Дієслово Do використовується, коли хто-небудь робить дію, займається якою-небудь діяльністю або виконує яку-небудь роботу:

do a crossword — розгадувати кросворд
do the ironing — прасувати що-небудь
do the laundry — займатися пранням
do the washing — мити що-небудь
do the washing up — мити посуд

Do часто використовується, коли мова йде про роботу будь-якого плану:

do your work — робити роботу
do homework — робити домашню роботу (домашні завдання)
do housework — робити роботу по дому
do your job — робити свою роботу (свої обов'язки)

Do як загальна ідея

Дієслово Do використовується, коли мова йде про що-небудь взагалі. Іншими словами, коли необхідно описати яку-небудь дію, не називаючи самої дії. У цьому значенні дієслово часто вживається зі словами something, nothing, anything, everything і т. д.

Наприклад:
I'm not doing anything today.
Я сьогодні нічого не роблю. (= Я сьогодні нічим не займаюся.)
He does everything for his mother.
Він робить все для своєї матері.
She's doing nothing.
Вона нічого не робить. (= Вона нічим не займається.)

Важливі вирази з дієсловом Do

Є кілька стійких виразів, у яких завжди використовується дієслово Do. Краще всього їх просто вивчити.

do badly — погано процвітати (чим-небудь); погано вдаватися (про що-небудь); тощо
do business — займатися справами, бізнесом
do the dishes — мити посуд
do a favour — зробити ласку
do good — принести користь
do harm — принести шкоду
do time — відбувати термін (у в'язниці)
do well — добре процвітати (чим-небудь); добре вдаватися (про що-небудь); тощо
do your best — зробити все можливе
do your hair — зачісувати волосся

Вживання Make в англійській мові

Дієслово Make використовується, коли щось створюється, споруджується, виготовляється, готується або організовується:

make a cake — зробити торт
make a cup of tea — зробити чашку чаю
make a decision — прийняти рішення
make a mistake — припуститися помилки
make a noise — видає звук
make a plan — скласти план
make a reservation — зробити бронювання
make a suggestion — зробити пропозицію
make a promise — дати обіцянку
make a speech — виступити з промовою
make a telephone call — зателефонувати
make friends — завести друзів
make money — заробляти гроші

Зверніть увагу, що коли ми використовуємо Make, ми хочемо підкреслити, що хтось є власником дії, вибрав дію, спрямував дію, чи відповідає за дію. Це може бути і позитивний, і негативний акт, як-от прийняти рішення чи припуститися помилки.

Make як процес створення чогось

Зазвичай дієслово Make використовується для опису процесу створення чого-небудь. Дієслово використовується для підкреслення того, що хтось створює що-небудь із сировини, як-от:

make a table — зробити стіл (із дерева)
make clothes — шити одяг (із тканини)
make a cake — зробити торт (із інгредієнтів)

Важливі вирази з дієсловом Make

Також є кілька стійких виразів, у яких завжди використовується дієслово Make. Краще всього їх просто вивчити.

Make amends – вносити поправки (договір, контракт, тощо); також може означати "компенсувати кому-небудь що-небудь", "вибачитися перед ким-небудь"
Make arrangements – домовитися, влаштувати що-небудь
Make believe (to pretend) – прикидатися, робити вигляд
Make a choice – зробити вибір
Make a comment – зробити зауваження, коментар
Make a decision – прийняти рішення
Make a difference – мати різницю (наприклад: It makes no difference – Це не має ніякої різниці)
Make an effort – прикласти зусилля
Make an enquiry – зробити запит, наводити довідки
Make an excuse – вибачитися
Make a fool of yourself – виставити себе дурнем
Make a fortune – зробити стан
Make friends – подружитися
Make a fuss – піднімати шум
Make a journey – здійснити подорож
Make a mess – влаштувати безлад
Make a mistake – зробити помилку
Make money – заробляти гроші
Make a move – зробити хід
Make a noise – шуміти
Make a phone call – здійснити телефонний дзвінок
Make a plan – скласти план
Make a point – висловити точку зору
Make a profit – отримувати прибуток
Make a promise – зробити обіцянку
Make a remark – зробити зауваження
Make a sound – видати звук
Make a speech – прочитати промову
Make a suggestion – зробити пропозицію