Обидва займенники мають одне і те ж значення – "кожен". Загальне правило використання даних займенників таке, що Each вживається коли йдеться про два і більше предмети або речі, Every – коли мова йде про трьох і більше предмети або речі.

Наприклад:
The orange was split into two halves; each half was given to them. (А НЕ ...every half.)
Апельсин поділили на дві частини, і кожна частина їм була віддана.

Використання займенника Each краще, коли описуються речі або предмети представляються окремо, використання займенника Every краще, коли описуються речі або предмети представляються як ціле.

Наприклад:
Each boy in the class was given a present.
Кожному хлопчикові в класі вручили подарунок. (Кожному окремо.)

Every boy in the class went on a picnic.
Кожен хлопчик (= всі хлопчики) в класі відправився на пікнік. (Всі хлопчики, як єдине ціле.)

Every, а не Each, може використовуватися з абстрактними іменниками:

You have every reason to be happy. (А НЕ You have each reason to be happy.)
У тебе є всі підстави бути задоволеним.

Аналогічним чином, Every (але не Each) може використовуватися з іменниками з кількісними числівниками:

Buses leave every ten minutes. (А НЕ ...each ten minutes.)
Автобуси ходять кожні десять хвилин.