Конструкція Either...Or використовується, коли мова йде про вибір між двома різними речами, але при цьому вибрати можна тільки щось одне. Перекладається як "...або...або...".

Наприклад:
You can have either beer or wine.
Можеш випити пиво або вино.

Either...Or може використовуватися, коли мовець дає кому-небудь ультиматум.

Наприклад:
Either you leave now or i'll tell your wife!
Або зараз же йди або я розповім твоїй дружині!

Конструкція Neither...Nor використовується, коли мова йде про будь-яких неможливих речей (коли дві або більше речей не є можливими). Перекладається як "...ні...ні...".

Наприклад:
He drinks neither wine nor beer.
Він не п'є ні вино, ні пиво.