Experience може бути неисчисляемым іменником. В цьому випадку воно перекладається як "(життєвий) досвід".

Наприклад:
Do you have any experience of working internationally?
У вас є який-небудь досвід міжнародної роботи?

Experience(s) також може бути обчислюється іменником. У цьому випадку воно означає "що-небудь пережите", "випадок (з життя)", що-небудь, що вплинуло на мовця.

Наприклад:
It was interesting hearing about his experiences during the war.
Цікаво було слухати про те, що траплялося з ним на війні.

Experience також може бути дієсловом. У цьому випадку він перекладається як "випробовувати", "знати з досвіду".

Наприклад:
When I first moved to Germany I experienced a lot of problems.
Коли я вперше переїхав до Німеччини, я випробував безліч проблем.