Hard означає "важкий для чого-небудь (наприклад, для виконання, для здійснення, для того, щоб мати з цим справу)", що-небудь, що вимагає зусиль (фізичних чи психологічних). Може бути як прикметником, так і прислівником.

Наприклад:
it's hard to know what to do.
Важко знати, що робити.

Jane tried hard to improve herself.
Джейн дуже намагалася удосконалюватися.

She tried hard.
Вона багато старалася.

Hard work will pay off.
Наполеглива робота потім воздасться.

Hardly – це прислівник, що означає "чи", "майже не", і т. д.

Наприклад:
She ate hardly anything.
Вона майже нічого поїла.

We hardly ever see our friends. They're far too busy to find time for us.
Ми чи бачимося зі своїми друзями. Вони занадто зайняті, щоб знайти для нас час.

Dave knew hardly anybody at the party.
Дейв майже нікого знав на вечорі.