Less – це порівняльна ступінь прикметника little. Використовується, головним чином, з неисчисляемыми іменниками.

Наприклад:
They always try to spend less money (іменник money – незліченну).
Вони завжди намагаються витрачати менше грошей.

Debra eats less chocolate (іменник chocolate – незліченну) and fewer biscuits (іменник biscuits – вимірюване) than she used to.
Дебра їсть менше шоколаду і менше печива, ніж раніше.

Fewer – це порівняльна ступінь прикметника few. Використовується з обчислюваними іменниками.

Наприклад:
Despite an excellent programme and speakers fewer delegates (іменник delegates – вимірюване) attended our conference last year.
Незважаючи на відмінну програму і ораторів, нашу минулу конференцію відвідало менше делегатів.

Brian has got fewer problems than he used to have (іменник problems - вимірюване).
Зараз у Брайана менше проблем, ніж раніше.

Зверніть увагу:

В неформальній мови Less досить часто вживається перед неисчисляемыми іменниками, як і перед обчислюваними.