Open – це прикметник, що означає "публічний", "незакритий".

Наприклад:
You left the bag open.
Ти залишив сумку відкриту.

Kevin has left the window wide open.
Кевін залишив вікно відкритим навстіж.

Are the banks open this afternoon?
Сьогодні вдень банки відкриті?

Opened – це форма минулого часу дієслова open (перекладається як "відкрив(а)") і дієприкметника минулого часу дієслова open (перекладається як "відкритий(а)").

Наприклад:
She opened her eyes and saw she was alone.
Вона відкрила очі, і побачила, що вона була одна.

After nearly three hours of work the safe was opened.
Після майже трьох годин роботи сейф був відкритий.