британській англійській іменник Practice ("практика") пишеться через c, а дієслово Practise ("практикувати(ся), вправляти(ся)") пишеться через s. Обидва слова вимовляються однаково – [ 'præktis ]. У американській англійській обидва слова зазвичай пишуться через c.

Наприклад:
A best practice is a technique, or method process that is believed to be more effective at delivering a particular outcome than any other technique, method, process, etc.
Краща практика – це техніка, спосіб або процес, які вважаються кращими в досягненні необхідного результату, ніж будь-які інші техніка, спосіб або процес.

That won't work in practice.
практиці це не спрацює.

Betty needs to practise her French.
Бетті потрібно попрактикуватися (= повправлятися) у французькому.

Debra's father is a doctor and has just opened his own practice.
Батько Дебри – лікар, і він тільки що почав свою приватну практику.

Запам'ятайте, що за дієсловом Practise слід "-ing"-форма дієслова, і ніяка інша.

Наприклад:
As soon as i'd passed my driving test I practised parking in the local streets as I didn't feel i'd done sufficient during my lessons.
Як тільки я здав іспит на водіння, я почав вправлятися паркування на вулицях по сусідству, так як я відчував, що недостатньо попрактиковался під час уроків.