Обидва ці дієслова мають загальне значення: "рухатися вгору", головна відмінність полягає в тому, що дієслово Rise є непереходным (тобто не приймає після себе доповнення), а дієслово Raise є перехідним (приймає після себе додаток).

Дієслово Rise означає "що-небудь (хто-небудь), що (хто) піднімається саме по собі".

Наприклад:
The sun rises in the east.
Сонце сходить на сході.

The chairman always rises to the occasion.
Голова завжди знаходиться на висоті положення.

I will rise tomorrow morning at 6 am to walk the dog.
Завтра зранку я встану в 6 годин, щоб вигуляти собаку.

Дієслово Rise – неправильний: rise – rise – risen

Дієслово Raise означає "що-небудь (хто-небудь), піднімає що-небудь інше".

Наприклад:
Lynne raised her hand.
Лін підняла руку.

The government is going to raise taxes.
Уряд збирається збільшити податки.

They can't raise the Titanic.
Підняти Титанік неможливо.