Прикметник Sensible означає "розсудливий", "розсудлива".

Наприклад:
It wasn't very sensible to leave the car розблокована.
Було не дуже розумно залишити машину незамкненими.

that's a very sensible suggestion.
Це дуже доцільне речення.

Прикметник Sensitive означає "чутливий", "сприйнятливий"; "образливий", "чуйний", і т. д.

Наприклад:
Some people's teeth are highly sensitive to cold.
У деяких людей зуби дуже чутливі до холоду.

Sensitive skin can be defined as skin that is easily irritated.
Чутливу шкіру можна описати як шкіру, яка легко піддається роздратуванню.

Robert is too sensitive to criticism.
Роберт дуже ображається на критику.