who's є скороченою формою від who is або who has.

Наприклад:
who's got the dictionary?
У кого словник?

who's that man?
Хто цей чоловік?

Займенник Whose означає "чий" використовується для введення додаткової інформації про тільки що зазначеному людину або предмет.

Наприклад:
Whose car is this?
Чия це машина?

Brian, whose contract expires in two weeks, is likely to move back to the States.
Брайан, чий контракт закінчується через два тижні, швидше за все, повернеться в Штати.