You're є скороченою формою від you are.

Наприклад:
You're ласкаво просимо!
будь Ласка!

that's why you're тут.
Тому ти тут.

Займенник Your означає "належить тобі (вам)".

Наприклад:
don't count your chickens before they're hatched.
Курчат по осені рахують.

The trousers come in three different colours - just take your pick.
Ці штани бувають трьох різних кольорів – просто зробіть вибір.