Рівень складності тесту: середній (Intermediate).

У кожному питанні виберіть правильний варіант відповіді.

Coffee, tea, sugar, ___.


Fox, squirrel, monkey, ___.


Pilates, yoga, kickboxing, ___.


Bicycle, subway, van, ___.


Uncle, nephew, aunt, ___.


Stamps, mailman, letters, ___.


Donuts, cakes, pastries, ___.


Run, drink, turn, ___.


Happy, angry, sad, ___.


Swimming, jogging, skiing, ___.