Рівень складності тесту: середній (Intermediate).

У кожному питанні виберіть правильний варіант відповіді.

Pilates, yoga, kickboxing, ___.


China, Italy, France, ___.


Robin, eagle, parrot, ___.


Swimming, jogging, skiing, ___.


Ice cream, cookies, cake, ___.


Sofa, table, chair, ___.


Desk, pencils, books, ___.


Boat, sails, ship, ___.


Oak, Maple, Birch, ___.


Pear, cherry, plum, ___.