@ (= at sign) – знак "собака"
a/c (= account) – аккаунт, рахунок
AGM (= annual general meeting) – щорічні загальні збори
a.m. (= ante meridiem) – до полудня
ATM (= automated teller machine) – банкомат
attn (= attention, for the attention of) – для уваги кого-небудь (зазвичай вживається в листах)
approx. (= approximately) – приблизно
CEO (= chief executive officer) – головний виконавчий директор
Co (= company) – компанія
dept (= department) – департамент, відділ
e.g. (= exempli gratia), наприклад
EGM (= extraordinary general meeting) – надзвичайні загальні збори
ETA (= estimated time of arrival) – розрахунковий час прибуття
etc (= et cetera) – і так далі, і тому подібне
GDP (= gross domestic product) – валовий внутрішній продукт (= ВВП)
GNP (= gross national product) – валовий національний продукт (= ВНП)
GMT (= Greenwich Mean Time) – середній час за Гринвічем
i.e. (= id est) – тобто
Inc (= incorporated) – інкорпорований, зареєстрований як корпорація
IPO (= initial public offer) – первинне розміщення (пропозиція) акцій та цінних паперів на біржі
K – тисяча
lb – фунт (міра ваги)
£ - фунт (грошова одиниця)
Ltd (= limited) – товариство з обмеженою відповідальністю
mo. (= month) місяць
no. (= number) – номер
Plc. (= public limited company) – публічна компанія з обмеженою відповідальністю
p.m. (= post meridiem) – після полудня
PR (= public relations) – зв'язки з громадськістю
p.s. (= post scriptum) – післямова
qty (= quantity) – кількість
re – щодо (зазвичай вживається в листах)