absentee - відсутній; особа, яка не присутня на зборах, зустрічі
agenda - порядок денний
agent - агент
agreement - договір, угода
attendee - людина, яка присутня на зборах, зустрічі
chairman / chairperson - голова
commitment - зобов'язання
compromise - компроміс
condition - умова
conference - конференція
consensus - консенсус, згода
contract - контракт, договір
counter-offer - зустрічна пропозиція
deadline - останній термін, крайній термін
deal - операція, угода
know-how - ноу-хау, секрети виробництва
joint venture - спільне (змішане) підприємство
objective - мета, завдання
proposal - пропозиція
summary - стислий виклад, резюме
task - завдання, задача
tender - письмова пропозиція, заявка