Займенники Any і Some є визначниками. Вони використовуються, коли мова йде про невизначену кількість чи число, в тих випадках, коли точна кількість або число не є важливими. Головним чином, Some використовується в стверджувальних реченнях, а Any – в питальних та негативних. На українську мову Some та Any, як правило, не перекладаються.

Наприклад:
I asked the barman if he could get me some sparkling water. I said, "Excuse me, have you got any sparkling water?" Unfortunately, they didn't have any.
Я запитав бармена, чи він може принести мені газовану воду. Я сказав: "Вибачте, у вас є газована вода?" На жаль, у них її не було.

Зверніть увагу:

Іноді Some можна зустріти в питальних реченнях, а Any – у стверджувальних реченнях.

Some вживається в питальних реченнях, якщо питання є запрошенням, проханням або коли очікується позитивна відповідь на поставлене питання.

Наприклад:
Would you mind fetching some gummy bears while you're at the shops?
Купи мені, будь ласка, трохи мармеладних ведмедиків, поки ти в магазині.

Any також може вживатися в стверджувальних реченнях, якщо воно стоїть після слова, яке має негативний або обмежувальний відтінок.

Наприклад:
"She gave me some bad advice." "Really? She rarely gives any bad advice."
Вона дала мені погану пораду. – Серйозно? Вона рідко дає погані поради.

Примітка: займенники Any та Some відносяться до типу невизначених займенників. Більш докладно про такі займенники можна дізнатися в розділі невизначені займенники.