Невизначені займенники в англійській мові вказують на невідомі, невизначені предмети, ознаки, кількості. Вони не вказують на конкретні предмети або людей, а використовуються для опису їх в загальному, в цілому.

Наприклад:
None of them have come yet.
Ніхто з них ще не прийшов.

Some are born great, some achieve greatness.
Деякі великими народжуються, а деякі великими стають.

Nobody came to his rescue.
Ніхто не прийшов йому на порятунок.

Somebody has let the cat in.
Хтось впустив кішку.

Few escaped unhurt.
Трохи вдалося вибратися цілими.

Невизначені займенники можуть приймати форму однини, множини, а можуть змінювати свою форму числа в залежності від контексту.

Нижче наводиться таблиця з усіма невизначеними займенниками, в якій зазначаються, форму якого числа вони можуть приймати.

Єдине число Множина Однина чи множина
anybody – хто-небудь anyone – хтось several – кілька all
anything – що-небудь each - кожен both – обидва more – більше
either – будь-який (з двох) everybody - others – інші some – кілька
everyone - everything - few – трохи most – більшість
much багато nobody - ніхто many багато none – ніхто, ніщо
neither – ні один (з двох) no one - ніхто any - будь-який  
nothing - ніщо one    
other інший somebody – хто-небудь    
someone – хтось something щось    

Багато невизначені займенники в англійській мові можуть використовуватися в якості прикметників:

One day my prince will come.
Мій принц прийде одного разу.

He is man of few words.
Він небагатослівний чоловік.

Some milk was split.
Було пролито трохи молока.

См. також:
Any і some: правила вживання, приклади, різниця у значенні
Much та many: правила вживання, приклади, різниця у значенні
Each і every: правила вживання, приклади, різниця у значенні
Little і few, a little і a few: правила вживання, приклади, різниця у значенні
Вживання займенника all
Вживання займенника any
Вживання one як невизначеного займенники