Згода

There are many reasons for...
Є багато причин (підстав)...

There is no doubt about it that...
Немає сумнівів у тому, що...

I am of the same opinion.
Я того ж думки.

I am opinion of the same as the author.
Я того ж думки, що й автор.

I completely / absolutely agree with the author.
Я повністю згоден з автором.

I agree with you 100 percent.
Я згоден з тобою на 100 відсотків.

I couldn't agree with you more.
Я повністю з тобою згоден.

That's so true.
Абсолютно вірно.

That's for sure.
Це точно. / Це напевно.

Tell me about it! (Розмовна форма.)
Ще як! / Я прекрасно розумію! / тощо

You're absolutely right.
Ти абсолютно прав.

Absolutely!
Ще як! / Так, звичайно! / Так точно! / тощо

That's exactly how I feel.
Саме так я і думаю.

Exactly.
Точно. / Ось саме. / Вірно. / тощо

No doubt about it.
Поза сумнівом. / Без сумніву. / Жодних сумнівів. / тощо

(Згоду з негативним твердженням.) Me neither.
Я теж.

(Невпевненість у злагоді.) I suppose so. / I guess so.
Так, напевно. / Мабуть, так. / Скоріше всього. / тощо

You have a point there.
А ти прав.

I was just going to say that. / I was just coming to that. / I was just getting there.
Я як раз збирався сказати.

I have to side with the author on this one.
В цьому я погоджуся з автором.

Часткове незгоду

It is only partly true that...
Те, що ... вірно лише частково.

Seems That obvious, but...
Це здається очевидним, але...

That is not necessarily so.
Необов'язково так.

It is not as simple as it seems.
Це не так просто, як здається.

Under certain circumstances...
При певних обставинах...

That's not always true. / That's not always the case.
Це не завжди так.

Незгоду

There is more than that to it.
Все не так просто.

The problem is that...
Проблема в тому, що...

I (very much) doubt whether...
Я (сильно) сумніваюся...

This is complete in протиріччя to...
Це повністю суперечить...

What is even worse,...
І, що ще гірше ...

I am of a different opinion because...
Я іншої думки тому, що...

I cannot share this / that / the view.
Я не поділяю цієї думки.

I cannot agree with this idea.
Не можу погодитися з цією думкою.

What I object to is...
Я заперечую проти...

Unlike the author I think...
На відміну від автора, я думаю...

I don't think so.
Я так не думаю.

(Категоричну незгоду; розмовна форма.) No way.
Ні в якому разі. / Не може бути.

I'm afraid I disagree.
На жаль, я не згоден.

I beg to differ.
Вибачте, але я не згоден.

I'd say the exact opposite.
Я б сказав, зовсім навпаки.

No, I'm not so sure about that.
Я в цьому не дуже впевнений.

Висловлення своєї думки

In my opinion...
На мою думку...

The way I see it... / From my point of view...
З моєї точки зору... / По-моєму... / Я вважаю... / і т. п.

If you want my honest opinion...
Якщо тобі хочеться знати, що я насправді думаю...

According to the author...
За словами автора...

As far as I'm concerned... / If you ask me...
Що стосується мене...

It seems to me that...
Мені здається, що...

I might be wrong but...
Може бути, я помиляюся, але...

If I am not mistaken...
Якщо я не помиляюся...

I think / believe / suppose...
Я думаю / вважаю / вважаю...

Personally, I think...
Я, особисто, вважаю, що...

That is why I think...
Ось чому я думаю...

I am sure / certain / convinced that...
Я впевнений / переконаний, що...

Думку іншої людини

What's your idea?
А ти що думаєш? / А яка твоя думка?

What are your thoughts on all of this?
Що ти думаєш з приводу всього цього?

How do you feel about that?
Що ти думаєш з цього приводу?

Do you have to say anything about this?
Тобі є, що сказати з цього приводу?

What do you think?
Що думаєш? / Яка твоя думка?

Do you agree?
Ти згоден?

Wouldn't you say?
Хіба ти не згоден?

Як перервати розмову

Can I add something here?
Можна мені щось сказати?

Is it okay if I jump in for a second?
Нічого, якщо я вставлю слівце?

If I might add something...
Якщо дозволите мені сказати...

Sorry to interrupt, but...
Вибачте, що перериваю, але...

(Після того, як випадково перервати чий-небудь розмову.) Sorry, go ahead.
Вибачте, продовжуйте.

(Після того, як випадково перервати чий-небудь розмову.) Sorry, you were saying...
Вибачте, що ви говорили?

(Після того, як хто-небудь перервав вашу розмову.) You didn't let me finish.
Ви не дали мені закінчити.