Одруження, заміжжя

She is married.
Вона заміжня.

He got married.
Він одружився.

Are you married?
Ти заміжня? / Ти одружений?

Whom he is married to?
На кого він одружений?

They are of duty.
Вони заручені.

Сім'я

Do you have children?
У тебе є діти?

Yes, I have two kids / children.
Так, у мене двоє дітей.

Do you have brothers and sisters?
У тебе є брати і сестри?

i've got a younger / older brother.
У мене є молодший / старший брат.

They are twins / twin-brothers / twin-sisters.
Вони близнюки / брати-близнюки / сестри-близнюки.

She is a widow. / He is a widower.
Вона вдова. / Він удівець.

He is a bachelor.
Він холостяк.

He is a family man.
Він сімейна людина.

Вік

How old are you?
Скільки тобі років?

i'm thirty five (years old).
Мені тридцять п'ять років).

i'm about twenty.
Мені близько двадцяти.

i'm not twenty yet. / I am still in my teens. / I am under twenty.
Мені ще нема двадцяти.

I am over twenty.
Мені за двадцять.

I am well past twenty.
Мені далеко за двадцять.

When you were born?
Коли ти народився?

I was born on the 25th of March, 1981.
Я народився 25 березня 1981 року.

When is your birthday?
Якого числа день твого народження?

I was 21 on Tuesday last week.
Мені виповнилося 21 у вівторок минулого тижня.

He is twice as old as I am.
Він вдвічі старший за мене.

He looks young for his age.
Він виглядає моложе своїх років.

She looks her age.
Вона виглядає на свій вік.