Гроші

i'd like to cash this check.
Я хочу погасити (готівку) цей чек.

May I see your ID / passport, please?
я Можу подивитися на ваше посвідчення / ваш паспорт?

what's the exchange rate?
Який обмінний курс?

Where can I change my money?
Де я можу розміняти гроші?

I want to send a money-order by mail.
Я хочу надіслати грошовий переказ на пошті.

I have run out of small change.
У мене немає дрібниці.

I have cleared my debts.
Я розрахувався з боргами.

Пошта

I need stamps for these letters.
Мені потрібні марки на ці листи.

Mail this letter, please.
Надішліть цей лист, будь ласка.

What is the postage on this letter?
Скільки коштує відправлення цього листа?

Where can I post a letter / send a telegram?
Де можна відправити лист / послати телеграму?

i'd like to mail this package.
Я хотів би відправити цю посилку.

At what window do they handle parcels?
В якому вікні беруть видають посилки?

Can I send a fax from here too?
звідси Можна також відправити факс?