Правило: просте даний час (Present Simple).

Складіть розповідні речення у часі Present Simple. Зробіть необхідні зміни, якщо потрібно.
Наприклад: he / drive / a car = He drives a car.

1. he / her hand / touch
.

2. she / her велосипед / push
.

3. he / cash / pay
.

4. you / me / love
.

5. John / stamps / collect
.

6. you / a song / sing
.

7. the teacher / the tenses / explain
.

8. she / her teeth / brush
.

9. you / the car / repair
.

10. we / our holiday / enjoy
.