Вправи по темі:
Урок початкового рівня "оповідальні речення Present Simple"
Урок початкового рівня "негативні Present Simple"
Урок початкового рівня "питальні речення у Present Simple"
Помилки при вживанні часу Present Simple

Спосіб утворення Present Simple

I форма дієслова + закінчення-s/-es для третьої особи однини

Наприклад:
You speak English.
Ти говориш по-англійськи.

Do you speak English?
Ти говориш по-англійськи?

You do not speak English.
Ти не говориш по-англійськи.

Відмінювання дієслів у Simple Present

Більшість дієслів відмінюються так само, як і представлений нижче дієслово run. Зверніть увагу на те, що в третій особі однини до дієслова додається закінчення s. Правила вимови і написання цього закінчення ті ж, що і для закінчення множини імен іменників (множина імен іменників).

Для утворення питальних та заперечних речень використовується допоміжний дієслово do для всіх осіб і чисел, крім третьої особи однини, у цьому випадку використовується допоміжний дієслово does.

Кількість Особа Позитивна форма Негативна форма Вопросительная форма
єдиний. 1 I run. I do not run. Do I run?
2 You run. You do not run. Do you run?
3 He runs.
She runs.
It runs.
He does not run.
She does not run.
It does not run.
Does he run?
Does she run?
Does it run?
множ. 1 You run. You do not run. Do you run?
2 We run. We do not run. Do we run?
3 They run. They do not run. Do they run?

Якщо іменник в третій особі однині закінчується на один з наступних звуків: [s], [z], [ш], [ch], [ʤ] або [ts], до таким іменником в позитивній формі додається закінчення -es, а не s:

He / She / It rushes.
He / She / It misses.
He / She / It buzzes.

Simple Present дієслово to be утворюється не за загальними правилами. Його питальні та заперечні форми також утворюються не за загальними правилами.

Кількість Особа Позитивна форма Негативна форма Вопросительная форма
єдиний. 1 I am. I am not. Am I?
2 You are. You are not. Are you?
3 He is.
She is.
It is.
He is not.
She is not.
It is not.
Is he?
Is she?
Is it?
множ. 1 You are. You are not. Are you?
2 We are. We are not. Are we?
3 They are. They are not. Are they?

Форми модальних дієслів утворюються інакше, ніж в інших дієслів. Зверніть увагу, що вони не приймають закінчення –s/-es у третій особі однини, тому немає ніякої різниці в написанні між формами першого, другого і третього особи однини і множини. Як і дієслово to be, описаний вище, питальні і заперечні форми модальних дієслів теж утворюються не за загальними правилами.

Кількість Особа Позитивна форма Негативна форма Вопросительная форма
єдиний. 1 I should go. I should not go. Should I go?
2 You should go. You should not go. Should you go?
3 He should go.
She should go.
It should go.
He should not go.
She should not go.
It should not go.
Should he go?
Should she go?
Should it go?
множ. 1 You should go. You should not go. Should you go?
2 We should go. We should not go. Should we go?
3 They should go. They should not go. Should they go?

В розмовній мові такі елементи форм Present Simple можуть скорочуватися:

do not = don't
does not = doesn't
is not = isn't
are not = aren't
I am = I'm
you are = you're
we are = we're
they are = they're
he is = he's
she is = she's
it is = it's

Вживання Present Simple

Повторювані дії

Simple Present описує звичайні, повторювані дії. Ці дії можуть бути звичкою, хобі, яким-небудь щоденним подією, або всім тим, що відбувається регулярно.

Simple Present часто використовується з прислівниками часу: always - завжди; every … - кожен … (наприклад: кожен раз, кожен день, кожна година і т. п.); often - часто; normally, usually - звичайно; sometimes - іноді; seldom - рідко; ніколи - ніколи; та ін

Аналогічно, негативна форма Present Simple може виражати рідко правил або взагалі не здійснюються дії.

Наприклад:
I get up о 6.30.
Я встаю в 6.30.

I do not get up at 6.30.
Я не встаю в 6.30.

Do I get up о 6.30?
Я встаю в 6.30?

Ann works for an insurance company.
Енн працює у страховій компанії.

He goes for a walk every morning.
Він ходить на прогулянку щоранку.

When does the train usually leave?
Коли поїзд зазвичай відходить?

She always forgets her purse.
Вона завжди забуває свою сумочку.

Загальновідомі факти

Simple Present може описувати загальновідомі факти, загальні положення безвідносно часу. Також Simple Present може описувати те, що мовець вважає беззаперечною правдою, то, що, на його думку, було істиною раніше, є істиною зараз, і буде продовжувати бути істиною в майбутньому, при цьому не важливо, чи це так насправді.

Наприклад:
The Earth revolves around the Sun.
Земля обертається навколо Сонця.

Cats like milk.
Кішкам подобається молоко.

Birds do not like milk.
Птахам не подобається молоко.

Do pigs like milk?
Свиням подобається молоко?

Заздалегідь намічені дії в найближчому майбутньому

Іноді Present Simple використовується для вираження заздалегідь намічених дій, які стануться в найближчому майбутньому. Найчастіше Simple Present в цьому випадку використовується, коли мова йде про розклад громадського транспорту, але також може використовуватися з іншими заздалегідь запланованими діями.

Наприклад:
The train leaves at 3 o'clock.
Поїзд відходить у три години.

Does the next flight leave at 5 o'clock tomorrow morning?
Наступний літак вилітає завтра в п'ять годин ранку?

The match begins о 9 ранку.
Матч починається в дев'ять годин ранку.

I start my new job tomorrow.
Завтра я виходжу на нову роботу.

Дії, що відбуваються в даний час

Present Simple використовується для опису дій, які відбуваються або не відбуваються просто зараз, в тому випадку, якщо дієслово входить в групу нетривалих дієслів.

Наприклад:
I am here now.
Я зараз перебуваю.

She is not here now.
Вона зараз знаходиться не.

He needs help right now.
Йому зараз потрібна допомога.

Do you have your passport with you?
У вас з собою ваш паспорт?