ці вирази за своїм значенням і вживання схожі на прислівники much, many та most і мають той же переклад українською мовою – "велика кількість", "багато", "чимало", і т. п. Однак з граматичної точки зору вони дещо відрізняються. Зокрема, привід of обов'язково використовується після цих виразів, навіть якщо іменники, наступні після них, не є визначниками.

Порівняйте:
Plenty of shops open on Sunday mornings. (А НЕ Plenty shops...)
Many shops open on Sunday mornings. (А НЕ Many of shops...)
Вранці по неділях відкривається багато магазинів.

There is not a lot of rice left. (А НЕ There is not a lot rice left.)
There is not much rice left. (А НЕ There is not much of rice left.)
Залишилося небагато (= мало) рису.

A lot of й lots of

ці вирази мають неформальний, розмовний відтінок. Великої різниці між a lot of і lots of немає. Обидва ці вирази зазвичай використовуються перед числовими іменниками у формі однини, або перед будь-якими іменниками, що стоять у формі множини, або перед займенниками. Коли a lot of / lots of використовується перед підметом у формі множини, дієслово-присудок також повинен бути у формі множини.

Наприклад:
A lot of my friends live abroad.
Багато мої друзі живуть за кордоном. (В даному прикладі a lot of використовується з іменником у формі множини my friends, зверніть увагу, що дієслово-присудок має форму множини.)

Lots of time is needed to learn a language.
Для вивчення мови необхідно багато часу. (В даному прикладі lots of використовується з неисчисляемым іменником у формі однини time.)

Plenty of

На відміну від інших розглянутих виразів, plenty of має відтінок достатності, наявності необхідної кількості.

Наприклад:
There is plenty of time.
Час досить.

Plenty of shops accept credit cards.
Багато магазинів (= достатню кількість магазинів) приймають кредитні картки.

A large amount of, a great deal of, a large number of

ці вирази мають дещо формальний відтінок. A large amount of і a great deal of зазвичай використовуються з числовими іменниками.

Наприклад:
She has spent a great deal of time in Europe.
Вона провела багато часу в Європі.

A large number of зазвичай використовується з іменниками у формі множини. Що стоїть за даним виразом дієслово має форму множини.

Наприклад:
A large number of issues still need to be addressed.
Треба розглянути ще багато різних питань.