Вправи по темі:
Помилки при вживанні іменників

іменник – це частина мови, яка використовується для позначення предметів, людей, тварин, рослин, речовин, явищ і понять, і відповідає на питання "Хто?" або "Що?", наприклад: table - стіл, pencil - олівець, happiness - щастя, evolution - еволюція, technology - технологія, і т. п.

Англійські іменники можна розділити на кілька підкласів:
- власні (наприклад: India – Індія, Italy – Італія, Alice – Еліс);
- наказові (наприклад: boy – хлопчик, girl – дівчинка, child – дитина, man – чоловік, tree – дерево);
- збірні (наприклад: class – клас, jury – журі, army – армія, team – команда);
- абстрактні (наприклад: truth – правда, beauty – краса, honesty – чесність, sleep – сон);
- обчислювальні та необчислювальні.

Власні іменники в англійській мові

Іменники, які описують окремі особи, одиничні предмети або місця, називаються власними іменниками. Як і в російській мові, власні іменники в англійській мові зазвичай пишуться з великої букви, вживаються без артикля.

Наприклад:
Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of independent India.
Джавахарлал Нехру був першими прем'єр-міністром незалежної Індії.

John is a clever boy.
Джон – розумний хлопчик.

Alice is a journalist.
Еліс – журналістка.

Зверніть увагу, що власні іменники, що позначають важливі історичні періоди або події, а також деякі інші власні іменники, часто вживаються з артиклем. Наприклад: the Stone Age – кам'яний вік, the French Revolution – французька революція, the United States – Сполучені Штати, the United Nations Organization – Організація Об'єднаних Націй.

Наказові іменники в англійській мові

Наказові іменники позначають цілий клас однорідних предметів, які мають між собою щось спільне, однакове.

Наприклад:
Solomon was a wise king.
Соломон був мудрим королем.

Alice is a clever girl.
Еліс – розумна дівчинка.

John is a boy.
Джон – хлопчик.

В прикладах вище слова Solomon, Alice і John позначають конкретних людей, і є власними іменниками. Слова king, boy і girl позначають цілий клас, вид, до якого відносяться дані іменники, і вони є загальними іменниками.

У наказові іменники входять збірні й абстрактні іменники.

Збірні іменники в англійській мові

Іменники, які позначають сукупність осіб, предметів, явищ, називаються збиральними іменниками.

В британській англійській збірні іменники можуть вживатися як іменники однини (якщо вся сукупність осіб, предметів, явищ, представляється як одне ціле), або як іменники множинно числа (якщо така сукупність представляється як група окремих осіб, предметів, явищ).

Наприклад:
The jury has announced its verdict.
Журі присяжних винесло вердикт. (Журі являє собою єдине ціле.)

The jury are divided on this issue.
Журі не можуть зійтися в прийнятті рішення. (Журі являє собою групу окремих осіб.)

В американській англійській, збірні іменники завжди мають форму однини, і другий приклад вище в американській англійській матиме такий вигляд: "The jury is divided on this issue".

Абстрактні іменники в англійській мові

Абстрактні іменники позначають явища, властивості, якості, дії, стану, тощо, тобто все те, що не має фізичної форми, до чого можна доторкнутися. Наприклад:: pleasure – задоволення, happiness – щастя, beauty – краса, kindness – доброта, honesty – чесність, anger – злість, idea – думка.

Обчислювальні та необчислювальні іменники в англійській мові

Обчислюються іменники це такі іменники, які можна порахувати, які можуть приймати множина. Наприклад: book - книга, pen - ручка, apple - яблуко, doctor - лікар, sister - сестра, boy - хлопчик.

Необчислювальні іменники це, відповідно, іменники, які не можна порахувати, і які не мають форми множини (і, виходячи з цього, перед ними не може стояти невизначений артикль). Наприклад: rice - рис, gold - золото, wheat - пшениця, honesty - чесність, beauty - краса, oil - масло.