analog computer – аналоговий комп'ютер
arithmetic logic unit (= ALU) – арифметично-логічний пристрій (= АЛУ)
artificial intelligence (= AI) – штучний інтелект (= ІІ)
assembler – асемблер (мова програмування низького рівня)
BASIC (= Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) – бейсік (= універсальний код символьних інструкцій для початківців)
binary numeral system / base-2 number system – двійкова система числення (використовує лише нулі та одиниці)
bit / binary digit – біт (найменша одиниця зберігання і обробки цифрової інформації)
browser [ 'brausə ] / web browser / internet browser – веб-оглядач, браузер (програмне забезпечення для перегляду веб-сайтів)
byte – байт (одиниця зберігання і обробки цифрової інформації, що дорівнює 8 бітам)
CD-ROM (= compact disc read-only memory) – CD-ROM (компакт-диск з даними, доступними тільки для читання)
character [ 'kærəktə ] – символ (будь-символьне позначення – буква, цифра, і т. п.)
COBOL [ 'kəubəl ] (= COmmon Business Oriented Language) – Кобол (мова програмування, призначений, в першу чергу, для розробки бізнес-додатків)
compact disc (= CD) – компакт-диск, CD
compiler – компілятор (програма, яка переводить текст програми на мові високого рівня в еквівалентну програму на машинному мові)
computer – комп'ютер
computer case / computer chassis / system unit / case – системний блок
computer cooling – система охолодження комп'ютера
central processing unit (= CPU) – центральний процесор (= ЦП), центральний процесорний пристрій (= ЦПУ)
cursor – курсор
cyberspace [ 'saibəˌspeis ] – кіберпростір
debugging – налагодження (програми)
digital computer – цифровий комп'ютер
DOS (= Disk Operating System) – ДОС (= дискова операційна система)
downloading and uploading – скачування і закачування (терміни, які застосовуються у відношенні даних, що передаються між двома обчислювальними системами)
electronic mail / e-mail / email – електронна пошта
file – файл
flash drive / USB flash drive – флеш карта / USB-флеш-накопичувач
floppy disk – дискета
floppy disk drive - дисковод
font – шрифт
Fortran / FORTRAN (= Mathematical Formula Translating System) – Фортран (перша мова програмування високого рівня, що має транслятор)
gigabyte [ 'gigəbait ] – гігабайт (одиниця виміру кількості інформації, що дорівнює 1024 мегабайт)
hard disk drive (= HDD) / hard disk / hard drive – жорсткий диск, накопичувач на жорстких магнітних дисках (= НЖМД)
hardware [ 'hɐ:dweə ] – апаратне забезпечення (електронні та механічні частини обчислювального пристрою)
hypertext [ 'haipəˌtekst ] – гіпертекст
interface [ 'intəfeis ] – інтерфейс
Internet [ 'intənet ] – інтернет
keyboard [ 'ki:bɔ:d ] - клавіатура
local area network (= LAN) – локальна обчислювальна мережа (= ЛОМ), локальна мережа
megabyte – мегабайт (одиниця виміру кількості інформації, що дорівнює 1024 байтам)
menu [ 'menju: ] – меню
monitor – монітор
motherboard – материнська плата
mouse – мишка, мишка, маніпулятор "миша"
mouse mat (BrE) / mousepad (AmE) – килимок для миші
personal computer – персональний комп'ютер
printer - принтер
random-access memory (= RAM) – запам'ятовуючий пристрій з довільним доступом (= ЗУПД), запам'ятовуючий пристрій з довільною вибіркою (= ЗУПВ) (також часто означає оперативну пам'ять комп'ютера, оперативне запам'ятовуючий пристрій (= ОЗП))
software / computer software – програмне забезпечення
sound card / audio card – звукова плата / звукова карта / аудіокарта
terabyte – терабайт (одиниця виміру кількості інформації, що дорівнює 1024 гігабайт)
video card / video adapter / graphics accelerator card / display adapter / graphics card – відеокарта / графічна плата / графічний прискорювач / графічна карта / відеоадаптер (пристрій, що перетворить зображення, що перебуває в пам'яті комп'ютера, у відеосигнал для монітора)