У кожному питанні виберіть правильний варіант відповіді.

Какое слово является противоположным по значению слову now?


Яке речення правильне?


Яке речення неправильне?


Який варіант невірний?


Яка відповідь є неправильна на питання Whose book is it?


Який з наступних модальних дієслів з негативною часткою не має скороченої форми?


Яке речення правильне?


Яке речення неправильне?


Завершіть фразу: as fresh as


Яка відповідь є правильна на питання Have you seen her?