У кожному питанні виберіть правильний варіант відповіді.

Яке речення правильне?


Яке речення неправильне?


Яке з наступних слів характерно для британської англійської?


Який варіант невірний?


Які два слова вимовляються однаково?


Що означає слово busker?


Який варіант невірний?


Які два слова вимовляються однаково?


Який з представлених варіантів є правильною відповіддю на фразу I like tennis?


Яке слово має найближче значення до слів like, love, enjoy?