<h2><a name="introduction">Введення</a></h2>

<p>I was interested to see your advertisement for (position) in (paper) / on (site).<br />
Мене зацікавило ваше оголошення на посаду (назва посади) (назва газети) на (назва сайту).<br />
<br />
I noticed with your interest advertisement for (position) in (paper) / on (site).<br />
Я звернув увагу на ваше оголошення на посаду (назва посади) (назва газети) на (назва сайту).<br />
<br />
I am applying for the position of (position), which was advertised (date) in (paper).<br />
Я звертаюся за посадою (назва посади), оголошення про яку я побачив (дата) (назва газети).<br />
<br />
(Name) advised / informed me of a (position) that is available at your company.<br />
(Ім'я людини) порадив розповів мені про посаду (назва посади), доступною у вашій компанії.<br />
<br />
I was referred to you by (name), who informed me of a (position) that is available at your company.<br />
Мені порадив вам звернутися (ім'я людини), який повідомив мені про посаду (назва посади), яка доступна у вашій компанії.<br />
<br />
(Name) informed me that you are / your company is / (name of the company) is looking for someone with (skills).<br />
(Ім'я людини) розповів мені про те, що ви / ваша компанія / (назва компанії) шукає(е) кваліфікованого працівника.<br />
<br />
(Name) suggested I contact you regarding the position of (position).<br />
(Ім'я людини) запропонував мені зв'язатися з вами з приводу посади (назва посади).<br />
<br />
Perhaps I am the person you seek in your advertisement in today&#39;s / yesterday&#39;s (paper).<br />
Можливо, я &ndash; саме той кандидат, оголошення про який ви помістили у сьогоднішньої / вчорашній газеті.<br />
<br/>
When I read your advertisement for (position) in (paper) / on (site), I could not help noticing how well your вимога align with my experience / education / background / skills / career interests / ...<br />
Коли я читав ваше оголошення на посаду (назва посади) (назва газети) на (назва сайту), я звернув увагу, як точно ваші вимоги відповідають моєму досвіду роботи / освіти / кваліфікації / навичкам / інтересам в кар'єрі / &hellip;<br />
<br />
The position seems to fit very well with my experience / education / background / skills / career interests / ...<br />
Ця посада дуже добре підходить моєму досвіду роботи / освіти / кваліфікації / навичкам / інтересам в кар'єрі / &hellip;<br />
<br />
I am very interested in applying for the position (of ...)<br />
Мені дуже цікава посаду (назва посади) &hellip;<br />
<br />
My experience / education / background / skills / ... make me an ideal candidate for the position.<br />
Мій досвід роботи / освіта / кваліфікація / навички / &hellip; робить мене ідеальним кандидатом на цю посаду.<br />
<br />
I have the experiences / skills / ... you desire (in your advertisement).<br />
У мене є досвід роботи / ті навички / &hellip; який вам потрібен (у вашому оголошенні).<br />
<br />
From my enclosed CV / Resume you will find that my experiences / skills / ... meet the requirements you have outlined for the position.<br />
У вкладеному резюме ви побачите, що мій досвід роботи / навички / &hellip; задовольняють вимогам, які ви вказали в оголошенні.<br />
<br />
I believe that my enclosed CV / resume will demonstrate that I have the experiences / skills / ... you seek.<br />
Я вважаю, що вкладене резюме підтверджує, що у мене є досвід роботи / навички / &hellip; який вам потрібен.<br />
<br />
While my enclosed CV / resume provides a good overview of my experiences / skills / ..., I have also listed some specific skills that meet your requirements for the position.<br />
Незважаючи на те, що вкладене резюме добре показує мій досвід роботи / навички / &hellip; я перерахував деякі особливі навички, які задовольняють вашим вимогам для цієї посади.</p>

<h2><a name="details">Подробиці</a></h2>

<p>According to your advertisement, your position requires (skills). These skills I have developed during ... (experience).<br />
Як зазначено в оголошенні, для цієї посади потрібні навички. Ці навички я отримав під час &hellip;<br />
<br />
I understand the position requires (skills). I ...<br />
Я розумію, що для цієї посади необхідні навички. Я &hellip; (пояснення, чому ваша кандидатура відповідає описаним вимогам).<br />
<br />
I recently graduated from (university) with a degree in (field).<br />
Нещодавно я закінчив університет за фахом (назва спеціальності).<br />
<br />
Since 2002 / For 2 years I have been working for (company).<br />
З 2002 року / протягом 2 років я працюю в (назва компанії).<br />
<br />
As (current job) for (company), I have developed my skills and experience as (job title).<br />
Будучи (назва поточної посади) (назва компанії) я отримав необхідні навички і досвід для (назва посади).<br />
<br />
Prior to my current position, I was working for (company), where I ... (jobs, tasks, skills).<br />
До того, як я став працювати в моєї поточної компанії, я працював в (назва компанії), де я &hellip; (опис робіт, виконуваних завдань, отримані навички)<br />
<br />
Throughout my career I have acquired a thorough knowledge of ...<br />
Протягом моєї кар'єри я отримав глибокі знання &hellip;<br />
<br />
I have experience in solid ...<br />
У мене великий досвід &hellip;<br />
<br />
I have more than ... years of ... experience.<br />
У мене більше &hellip; років роботи &hellip;<br />
<br />
My experiences / skills / ... will provide your company with a highly productive (job title).<br />
Мій досвід роботи / навички / &hellip; забезпечать вашу компанію високопродуктивним (назва посади).<br />
<br />
I have always had a strong interest in ...<br />
Я завжди сильно цікавився &hellip;<br />
<br />
I am very competent in ...<br />
Я дуже обізнаний у &hellip;<br />
<br />
I very much enjoy both ... and ...<br />
Я отримую велике задоволення як &hellip; так і &hellip;<br />
<br />
My experience in (field) have convinced me that (future position) is a career option I would like to explore.<br />
З-за мого досвіду роботи (сфера діяльності) я переконаний, що (назва майбутньої посади) &ndash; це та кар'єра, яку я б хотів досліджувати.<br />
<br />
My high degree of motivation has been appreciated by my previous employers.<br />
Мій колишній роботодавець хвалив мою високу мотивацію.<br />
<br />
Thanks to my high degree of motivation I was quickly promoted to positions of greater responsibility.<br />
Завдяки моїй високій мотивації я був досить скоро підвищений до посад з більшою відповідальність.<br />
<br />
The enclosed CV / resume elaborates on the details of my skills and experience.<br />
У вкладеному резюме дуже докладно описані мої навички та досвід роботи.</p>

<h2><a name="conclusion">Висновок</a></h2>

<p>I would like very much to talk with you concerning a position at your company / (name of the company).<br />
Я б дуже хотів поговорити з вами з приводу роботи у вашій компанії / (назва компанії).<br />
<br />
I am eager to talk with you about the contribution I could make to your firm.<br />
Мені не терпиться поговорити з вами про те, як я міг би посприяти вашій фірмі.<br />
<br />
I would appreciate the chance to meet with you to discuss how I could be a vital part of your company.<br />
Я був би вдячний за можливість зустрітися з вами та обговорити те, як важлива частина вашої компанії я міг би стати.<br />
<br />
I would welcome the opportunity to discuss and these other qualifications with you.<br />
Я був би радий можливості обговорити з вами ці та інші характеристики.<br />
<br />
If you would like to schedule an interview or otherwise discuss my interest in this position, please call me at the number listed above.<br />
Якщо ви бажаєте призначити мені співбесіду, або обговорити мій інтерес до цієї посади, будь ласка, зателефонуйте мені за номером, вказаним вище.<br />
<br />
If you are interested, please contact me at (number).<br />
Якщо ви зацікавлені, будь ласка, зв'яжіться зі мною (номер телефону).<br />
<br />
You may reach me at the above phone number or email address.<br />
Ми можете зв'язатися зі мною за вищевказаним номером телефону або адресу електронної пошти.<br />
<br />
I am sure my services would be useful to you.<br />
Я впевнений, що мої послуги будуть вам корисні.<br />
<br />
I will call you in a few days / next week / in early July / ... to discuss an interview.<br />
Я передзвоню вам через кілька днів на наступному тижні / на початку червня / &hellip;, щоб обговорити співбесіду.<br />
<br />
Should you have any questions that before time, feel free to call me at the number listed above / to contact me via the email address listed above.<br />
Якщо у вас з'являться питання до вказаного дня, будь ласка, зателефонуйте мені за номером, вказаним вище / зв'яжіться зі мною за адресою електронної пошти, вказаною вище.<br />
<br />
I look forward to our meeting.<br />
Я з нетерпінням чекаю нашої зустрічі.<br />
<br />
I look forward to meeting you.<br />
Я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами.<br />
<br />
I look forward to talking with you.<br />
Я з нетерпінням чекаю розмови з вами.<br />
<br />
I look forward to hearing from you soon.<br />
Я з нетерпінням чекаю від вас швидких звісток.<br />
<br />
I look forward to meeting with you to discuss the ways my skills may best serve your company.<br />
Я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами, на якій ми обговоримо те, яким чином мої навички зможуть послужити найкращим чином вашої компанії.<br />
<br />
Thank you for your time and consideration.<br />
Дякую вам за те, що знайшли час і приділили мені увагу.<br />
<br />
Your consideration is greatly appreciated.<br />
Я дуже вдячний за вашу увагу.</p>
<!--Advert--><!--End Advert-->