Сказати, скільки часу, в англійській мові можна, як правило, двома способами.

6:05 – six (oh [ 'əu ]) five або five past six
6:10 – six ten або past ten six
6:15 – six fifteen або a quarter past six
6:25 – six twenty five або twenty five past six
6:30 – six thirty або half past six
6:45 – six forty five або a quarter to seven
6:50 – six fifty або ten to seven
7:00 – seven o'clock

Вираз o'clock використовується тільки з круглими цифрами (шість годин, сім годин, і т. п.).

Порівняйте:
Wake me at six (o'clock).
Розбуди мене о шостій (годин).

Wake me at ten past six. (А НЕ ...past ten six o'clock.)
Розбуди мене в десять хвилин на сьому.

В американській англійській замість past часто використовується after. Також можливе використання of, before та till замість to.

past Ten six. (BrE)
Ten after six. (AmE)
Десять хвилин на сьому.

Ten to nine. (BrE)
Ten of nine. (AmE)
Без десяти дев'ять.

Як запитати, скільки часу

Нижче наведені деякі приклади, що показують, як можна запитати, скільки часу.

What time is it? / What is the time?
Скільки часу? / Котра година?

Have you got the time? (Розмовна форма.)
У тебе є годинник?

Could you tell me the time?
Можеш сказати, котра година? / Можеш сказати, скільки часу?

What time is it by your watch?
Скільки часу за твоїм годинником?