Назва: Практична граматика англійської мови

Автори: А. В. Каменський, І. Б. Каменська

Рік видання: 2002

Мова: українська

Опис:

Даний довідковий посібник являє собою виклад нормативного курсу граматики англійської мови для немовних вузів. У посібнику в доступній формі викладаються і пояснюються всі істотні морфологічні та синтаксичні особливості граматичного ладу, необхідні для практичного оволодіння сучасною англійською мовою. Досвід роботи в неязыковом внз дозволив авторам врахувати типові труднощі, з якими стикаються студенти в процесі оволодіння граматичним матеріалом, що знайшло своє відображення в більш докладному викладі одних розділів і більше схематичному – інших. При цьому авторами не ставилася мета повного відображення та аналізу всіх наявних у лінгвістичній літературі граматичних концепцій. Посібник покликане пояснити і проілюструвати функціонування граматичних явищ в мові. Матеріал викладений українською мовою. Приклади англійською мовою подані з перекладом.

Довідковий посібник є теоретичною частиною комплексу, який включає в себе збірник вправ з ключами для самоконтролю, складений за принципом градуювання граматичних і лексичних труднощів. Лексичне наповнення збірника вправ відповідає специфіці економічного вузу.

Посібник може бути використаний при навчанні студентів немовних вузів, учнів шкіл з поглибленим вивченням англійської мови, а також усіма, що вивчають англійську мову самостійно.

Завантажити (0.67 МБ)

Формат файлу: doc