Назва: Англійська мова для студентів університетів. Читання, письмова і усна практика

Автори: Е. М. Меркулова, О. Е. Філімонова, С. В. Костыгина, Ю. А. Іванова, Л. В. Папанова

Рік видання: 2000

Мова: російська

Опис:

Навчальний комплекс "English for University Students" розрахований на студентів першого курсу факультетів іноземних мов і вивчають англійську мову на високому етапі, і відповідає вимогам програми Міністерства Вищої Освіти Російської Федерації.

Комплекс включає чотири складових елемента — три підручника: «Введення в курс фонетики англійської мови», «Читання, письмова і усна практика», «Вправи з граматики англійської мови» і аудіокурс.

Комплекс створений на кафедрі фонетики англійської мови факультету іноземних мов РГПУ їм. А. В. Герцена і апробований на першому курсі англійської відділення в 1995-1998 роках.

ця книга являє собою другу частину навчального комплексу — «Читання, письмова і усна практика» (Reading, Writing and Conversation). Концепція даного навчального комплексу виникла і набула відповідну форму в процесі вирішення конкретних завдань навчання англійської мови студентів-філологів.

Підручник «Читання, письмова і усна практика», як і весь комплекс, характеризується досить високим рівнем складності, відповідним вимогам, що пред'являються до студентів мовних факультетів вузів. Авторський колектив спробував надати максимальну допомогу студенту при роботі з книгою, включивши в матеріал підручника необхідні коментарі.

Навчальний матеріал містить десять уроків за темами: 1) сімейне життя, 2) будинок та квартира, 3) розпорядок дня, 4) домашні обов'язки, 5) в продуктовому магазині, 6) в універмазі, 7) їжа і кулінарія, 8) студентське життя, 9) зовнішність і характер, 10) погода.

Усі уроки будуються за єдиною схемою. На початку уроку дається вступний текст у вигляді есе на задану тему і комунікативні завдання до нього. Основне завдання — запровадити найбільш частотну тематичну лексику по темі, відпрацювати і закріпити її за допомогою комунікативних завдань. Далі слідує текст художнього твору англійських авторів двадцятого століття. Сюжет тексту обов'язково пов'язаний з досліджуваної темою. Для досягнення найбільшої концентрації тематичної лексики оригінальні тексти піддавалися скорочення. Після тексту наводиться список власних імен, що зустрічаються в тексті, і даються примітки — переклади на російську мову найбільш складних фрагментів і пояснення реалій британської життя. Далі йдуть питання, контролюючі розуміння тексту, і серія фонетичних вправ.

Лексичні вправи представлені в двох категоріях — вправи, націлені на досягнення максимального кількості повторних звернень до тексту, що сприяє його засвоєнню; і вправи, основним завданням яких є подальше розширення навичок говоріння та аудіювання за темою. В якості завершального комунікативного вправи по темі пропонується рольова гра.

Усі уроки включають розділ «Письмова практика». У кожному розділі дається інформація довідкового характеру про основні види письмових робіт, виконуваних студентами, і наводяться зразки оформлення таких робіт. Тут також пропонуються різні письмові завдання та теми для творів. В кінці підручника є два додатки — додаткові тексти для читання до кожного уроку та списки слів і виразів за темами.

Завантажити (1.34 МБ)

Формат файлу: doc