Назва: Нова лексика

Автор: Заботкіна

Мова: українська

Опис:

Дана книга призначена для студентів університетів та інститутів іноземних мов в якості навчального посібника з курсу лексикології англійської мови.

Посібник знайомить з новими тенденціями в розвитку словникового складу сучасної англійської мови. У ньому розглядаються основні типи нових слів, що увійшли в англійську мову за останні два десятиліття.

Посібник орієнтований на комунікативно-прагматичний підхід до змін, що відбуваються в лексиці англійської мови.

У посібнику робиться спроба описати нову лексику по лінії обмежень на її вживання в певних типах ситуацій, виявити фактори, які обмежують діапазон дії тієї чи іншої моделі або, навпаки, сприяють її активізації або розширення сфери її дії.

Теоретичною основою при описі нової лексики з'явилися праці радянських і зарубіжних лінгвістів у галузі теорії номінації (Е. С. Кубрякова, НД. Арутюнова, Ст. Н. Телия, В. Р. Дак, А. А. Уфімцева), комунікативної лінгвістики та прагмалингвистики (Р. В. Колшанский, Ю. С. Степанов, Т. М. Булигіна, Е. М. Мєднікова, Е. С. Азнаурова, В. П. Сусов, ПЕКЛО. Швейцер, Т. В. Дейк, С. Левінсон, Дж. Ліч, Дж. Остіна, Дж. Серль, П. Грайс), а також дослідження за темою «Мова і діяльність людини», здійснюються сектором загального мовознавства Інституту мовознавства АН СРСР.

Приклади допомоги запозичені з словників нових слів Барн-харта (1973, 1980), з чотирьох томів додатка до Великого Оксфордського словника під редакцією Р Берчфильда (1972--1986), додатків до словника Вебстера (1976; 1983--1986) та інших словників нових слів, з картотеки нових слів у видавництві Оксфорд юніверсіті прес, прогресивної періодики останнього десятиліття.

Завантажити (0.65 МБ)

Формат файлу: pdf