Займенник all в англійській мові може вживатися як займенник-прикметник, так і як займенник-іменник. All означає "весь", "вся", "все", і т. д.

Найчастіше all вживається з неисчисляемыми іменниками, і з іменниками в множині (в такому випадку описуваних предметів повинно бути більше, ніж два).

Наприклад:
All children need love.
Всім дітям потрібна любов. (Займенник all вживається з неисчисляемым іменником children.)

I love all music.
Мені подобається вся (= всяка, різна) музика. (Займенник all вживається з неисчисляемым іменником music.)

All the invitees turned up.
Всі запрошені прийшли. (Займенник all вживається з іменником у множині invitees.)

Якщо all вживається з іменником у множині, дієслово зазвичай також має форму множини. Після необчислюваного іменника дієслово має форму однини.

Наприклад:
All cheese contains fat.
В будь-якому (= у всьому) сирі містяться жири.

All the lights were out.
Всі вогні були погашені.

Займенник all з наступним іменником зазвичай не використовуються в якості підмета з дієсловом у негативній формі. В такому випадку, як правило, використовується конструкція not all + іменник + дієслово в позитивній формі.

Наприклад:
Not all birds can sing. (А НЕ All birds cannot sing.)
Не всі птахи вміють щебетати.

All або All of

Перед іменником без детерминатива (артиклі, вказівні та присвійні займенники, та ін), використовується all:

All children need love.
All cheese contains fat.
All lights were out.

Перед іменником з детермінатівом (наприклад: the, my, this, та ін), може використовуватися як all і all of:

All were the lights out. = All of the lights were out.
Всі вогні були погашені.

I have invited all my friends to my birthday party. = I have invited all of my friends to my birthday party.
Я запросив всіх своїх друзів на свій день народження.

Перед особовим займенником використовується all of:

All of us love music. (А НЕ us All love music.)
Ми всі любимо музику.

I have invited all of them. (А НЕ …them all.)
Я запросив їх усіх.

Вживання all з іменниками і займенниками

Займенник all може визначати як іменники, так і займенники, і зазвичай воно ставиться до визначуваного слова.

Наприклад:
I have invited all (of) my friends.
Я запросив всіх своїх друзів.

All of us love music.
Ми всі любимо музику.

I love all of you.
Я люблю вас всіх.

All of us are going to the movies.
Ми всі йдемо в кіно.

All може вживатися після обумовленого займенники, якщо воно виконує функцію доповнення:

I love you all. (= I love all of you.)
Я люблю вас всіх.

Give my love to them all. (= Give my love to all of them.)
Передавайте їм всім привіт від мене.

I have made you all something to eat. (= I have all made of you something to eat.)
Я вам всім приготував поїсти.

Вживання all з дієсловами

All може вживатися з дієсловом, яке виконує функцію підмета в реченні.

Якщо дієслово складається лише з одного слова, і не є формою be (тобто is, am, are, was, were), all ставиться до дієслова:

They all came.
Вони всі прийшли.

We all love music.
Ми всі любимо музику.

Якщо дієслово є формою be, займенник all ставиться після нього:

You are all here now.
Ви всі зараз тут.

We were all invited.
Нас усіх запросили.

Якщо присудок виражений кількома дієсловами (наприклад, з участю модальних дієслів, або допоміжних), all ставиться після першого з них:

They have all gone home.
Вони всі пішли додому.

They have all been told.
Їм усім було сказано.