Дієслово mind в англійській мові зі значенням "заперечувати", "мати що-небудь проти" найчастіше використовується в питальних конструкціях would you mind / do you mind, які переводяться з прямим значенням - "ви не заперечуєте... / ви не проти...", а також як ввічливі форми звернення з проханням - "не могли б ви... / вас не утруднить...".

Наприклад:
Do you my mind smoking?
Ви не заперечуєте, якщо я закурю?

Would you mind shutting the door?
Не могли б ви закрити двері?

Після mind в таких конструкція зазвичай слід -ing-форма дієслова. Після -ing-форми дієслова можливе використання доповнення, вираженого присвійним займенником.

Порівняйте:
Would you mind opening the window? (= Will you please open the window?)
Ви не проти того, щоб відкрити вікно? (= Не могли б ви відкрити вікно?)

Would you mind my opening the window? (= Can I open the window?)
Ви не проти того, щоб я відкрив вікно? (= Можна мені відкрити вікно?)

Після конструкцій would you mind / do you mind також можливе використання підрядного речення, що вводиться займенником if.

Наприклад:
Would you mind if I opened the window?
Ви не проти, якщо я відкрию вікно?

Do you mind if I smoke?
Ви не проти, якщо я закурю?

В загальних питаннях, коли мовець цікавиться, що думає його співрозмовник про що-небудь, без конкретного контексту, конструкція would you mind зазвичай не використовується.

Наприклад:
Do you mind the smell of tobacco? (Загальний питання)
Ви не заперечуєте проти запаху тютюну?

Do you mind / would you mind my smoking? (Питання з конкретним контекстом)
Ви не заперечує, якщо я закурю?

Do you mind people smoking in your house? (Загальний питання)
Ви не проти того, щоб у вашому домі курили?

Для позначення того, що мовець не заперечує проти чого-небудь, використовуються конструкції don't mind / wouldn't mind.

Наприклад:
I don't mind your coming late.
Я не проти того, що ви прийшли з запізненням.

I don't mind your opening the window.
Я не проти того, щоб ви відкрили вікно.

I wouldn't mind if you smoke.
Я не проти того, щоб ви закурили.