Вживання rather як прислівники ступеня

Прислівник rather може описувати ступінь вираженості наступного за ним прикметника або прислівника. В такому випадку rather перекладається як "досить", "досить". У цьому ж значенні замість прислівники rather може використовуватися прислівник quite, з тією різницею, що quite може мати позитивний відтінок, а rather – негативний. Однак обидва прислівники в більшості випадків є взаємозамінними.

Вживання з прикметником:

The film was rather good.
Фільм досить непоганим.

Вживання з прислівником:

It happened rather quickly.
Це сталося досить швидко.

Зверніть увагу:

1. То ж значення має прислівник fairly. Однак rather має кілька більш сильний відтінок. Однак ще більш сильний відтінок має прислівник very.

2. На відміну від більшості інших прислівників, rather також може вживатися з іменником:

it's rather a problem.
Це являє деяку проблему.

3. Rather може вживатися з деякими дієсловами:

I rather like it.
Мені це в принципі (= до якоїсь міри) подобається.

Вживання rather для вираження переваг

Rather than

У порівняльних конструкціях (при порівнянні двох прикметників, прислівників, іменників, дієслів, тощо) прислівник rather може використовуватися з займенником than для вираження переваг. Як правило, на українську мову така конструкція перекладається як "краще ... ніж...", "краще ..., а не...".

Наприклад:
let's take train rather than the bus.
Давайте краще поїдемо на поїзді, , а не на автобусі.

Rather you than me!
Краще ти я!

Коли перша частина порівняльної конструкції виражена инфинитивом з часткою to, інфінітив після rather than зазвичай вживається без частки to. Також у таких випадках допускається використання –ing форми дієслова.

Наприклад:
I decided to write rather than phone/phoning.
Я вирішив краще написати лист, , а не дзвонити.

Would rather

Конструкція would rather перекладається як "волів/воліла б", "хотів(а) б", тощо, і є синонімічно конструкції would prefer to. Після конструкції would rather слід інфінітив без частки to.

Наприклад:
I'd (= I would) rather leave now. (= I'd prefer to leave now.)
Я б волів зараз піти.

Would you rather stay here or go home? (= Would you prefer to stay here or go home?)
Ти б волів залишитися тут або піти додому?

Would rather + підмет + дієслово у формі минулого часу

Конструкція would rather може використовуватися для вираження побажання однієї людини щодо дій іншої людини. В даному випадку потрібно використовувати зазначену конструкцію з дієсловом у формі минулого часу.

Наприклад:
don't come today, I would rather you came tomorrow. (= I would you prefer to come tomorrow.)
Не приходь сьогодні, я б волів, щоб ти прийшов завтра.

I would rather you posted this letter. (= I would like you to post this letter.)
Я б хотів, щоб ти відправив цього листа.

Для вираження дій у минулому, можна використовувати дієслово у формі минулого доконаного часу. Російською мовою така різниця не простежується.

Наприклад:
I would rather you hadn't done that. (= I wish you hadn't done that.)
Я б хотів, щоб ти цього не робив.