Дієслово want в англійській мові перекладається як "хотіти", "бажати". Після want зазвичай використовується інфінітив з часткою to.

I don't want to talk to her again.
Я не хочу більше з нею розмовляти.

після want можлива конструкція додаток + інфінітив. На українську мову така конструкція перекладається як "хотіти, щоб...".

She wants me to clear her doubts.
Вона хоче, щоб я розвіяв її сумніву.

I want you to finish this work by tomorrow.
Я хочу, щоб ти закінчив цю роботу до завтра.

They want Michael to meet them at seven.
Вони хочуть, щоб Майкл зустрів їх сім.

Другорядні речення, що вводяться сполучником that, зазвичай не використовуються після дієслова want.

Конструкції з використанням want

Після want може слідувати додаток + комплемент.

I want him back.
Я хочу, щоб він повернувся.

We want the job finished by Monday.
Ми хочемо, щоб робота була закінчена до понеділка.

Перед комплементом, вираженим іменником, можна використовувати дієслово to be, або прислівник as.

I want you to be my wife. (АБО I want you as my wife.) (А НЕ I want you my wife.)
Я хочу, щоб ти була моєю дружиною.

Be wanting

Вираз be wanting означає "бути потрібним, необхідним", "вимагатися", "не вистачати", "бракувати".

A few pages of this book are wanting.
У цій книзі не вистачає кількох сторінок.

He is wanting in courtesy.
Йому бракує ввічливості.

Want в значенні need

У неформальних ситуаціях в британській англійській want часто використовується зі значенням дієслова need – "потрібно", "потребувати", "вимагатися".

Your hair wants a good brush.
Ваші волосся потрібно добре розчесати.

That car wants a clean.
Цю машину потрібно помити.

У таких випадках після want може слідувати –ing-форма дієслова.

Your hair wants brushing.
That car wants cleaning.