Найбільш поширені помилки
Неправильно Правильно Переклад Пояснення
"The phone's ringing." "OK, i'm going to answer it." Ok. i'll answer it. Добре, я візьму (трубку). Якщо рішення про дії приймається в момент мовлення, використовується will / will not (won't).
i'm sure he is going to help you. i'm sure he will help you. Я впевнений, що він тобі допоможе. Коли мовець говорить про те, що він думає або що йому здається, використовується will (won't).
I promise i'm going to help. I promise i'll help. Я обіцяю, що допоможу. Після дієслова promise - "обіцяти" зазвичай використовується will.
i'll call you when i'll come to my office. i'll call you when I come to my office. Я подзвоню, коли прийду в офіс. В умовних реченнях і в додаткових реченнях часу зазвичай використовується Present Simple (наприклад, після таких слів, як: if, when, as soon as, until, та ін)
If you will give me your address, i'll send you a postcard. If you give me your address, i'll send you a postcard. Якщо даси мені свою адресу, я пришлю тобі листівку.
I can't see you next week. I will return to Paris. I can't see you next week. I am returning / am going to return to Paris. Я не зможу зустрітися з тобою на наступному тижні. Я повертаюся в Париж. Щоб показати, що рішення про дію було прийнято в минулому, використовується Present Continuous або форма going to.