Найбільш поширені помилки
Неправильно Правильно Переклад Пояснення
What you meant by saying that? What did you mean by saying that? Що ти мав під цим на увазі? Якщо в питанні немає допоміжних дієслів (див. допоміжні дієслова), перед підметом ставиться do, does або did (див. види запитань).
You like this film? Do you like this film? Тобі подобається цей фільм?
Where you are going this afternoon? Where are you going this afternoon? Куди ти йдеш сьогодні вдень? Перед підметом у питанні ставиться допоміжний дієслово.
You did read the letter? Did you read the letter? Ти прочитав лист?
Who did give you the information? Who gave the information you? Хто дав тобі ці відомості? Коли займенники what, which, who або whose виконують роль підмета в питанні (див. питальні займенники), допоміжні дієслова do, does або did не використовуються.
Does he knows your sister? Does he know your sister? Він знає твою сестру? Коли в питанні є допоміжний дієслово, смислового дієслова (див. смислові дієслова) потрібно ставити в инфинитивную форму (див. інфінітив).
Where she will studies? Where she will study? Де вона буде вчитися?
Can you tell me where can I buy a good camera? Can you tell me where I can buy a good camera? Можеш підказати, де можна купити хороший фотоапарат? У непрямому питанні порядок слів такий же, як і в оповідному реченні: підмет + дієслово + ... (див. питання у непрямій мові