Найбільш поширені помилки
Неправильно Правильно Переклад Пояснення
The camera works perfect. The camera works perfectly. Фотоапарат працює відмінно. Коли мова йде про те, як (яким чином) щось робиться, потрібно використовувати прислівник (perfect – це прикметник, perfectly – це прислівник) (див. прислівник).
Did you work hardly today? Did you work hard today? Ти сьогодні багато працював? Деякі прислівники та прикметники можуть мати однакову форму (hard – і прикметник і прислівник). Такі прислівники називаються неправильними (див. прикметник або прислівник: складнощі вживання).
She behaved rather silly. Her behaviour was silly. = She behaved rather stupidly. Вона вела себе доволі нерозумно. Деякі слова, що закінчуються на –ly, є прикметниками, а не прислівниками (наприклад: friendly - дружній, likely - ймовірний, lonely - самотній, ugly - страшний, та ін), і не можуть використовуватися у функції прислівника (див. прикметники, що вживаються у формі прислівників.
His answer sounded correctly. His answer sounded correct. Його відповідь прозвучала правильно. Після дієслів-зв'язок використовуються прикметники, а не наріччя (див. дієслова-зв'язки).
He looks happily. He looks happy. Він виглядає щасливим.
She is very much beautiful. She is very beautiful. Вона дуже красива. Виразу very much і very many зазвичай не використовуються в стверджувальних реченнях, але можуть використовуватися в питальних і заперечних реченнях.
I am very much sorry. I am very sorry. Я дуже шкодую.
He was very foolish enough to trust her. He was so foolish to trust her. = He was foolish enough to trust her. Він був настільки дурний, щоб повірити їй. Прислівник enough не може вживатися разом з very.
I managed to do it anyhow. I managed to do it somehow. Якимось чином мені вдалося це зробити. Anyhow і somehow мають різні значення. Anyhow (або anyway) означає "як би то не було" somehow означає "", "якимось чином", "якимось способом". Anyhow також може означати "у всякому разі", "у що б то не було" (наприклад: He may not win but anyhow I shall. – Він, може, і не виграє, але я-то вже точно виграю.)
To tell in brief. In short. Коротше кажучи. Вираз to tell in brief неприпустимо.
He told the story in details. He told the story in detail. Він розповів цю історію докладно. In detail означає "детальніше", "докладно". Слово detail стоїть в однині.
Before long there was no one there. Long ago there was no one there. Давним давно тут нікого не було. Прислівник ago використовується у значенні "скільки-то часу назад". Прислівник before використовується в узагальненому значенні "раніше", "" і т. д. Вираз before long означає "скоро".
This story is too interesting. This story is very interesting. Ця розповідь дуже цікавий. Прислівник too означає "дуже" і має негативний відтінок "надто багато" (наприклад: He is too fat. – Він дуже товстий.)
She is too beautiful. She is very beautiful. Вона дуже красива.
My sister is tall than me. My sister is taller than me. Моя сестра вище мене. Перед союзом than використовується порівняльна ступінь прислівники (див. ступені порівняння прислівників).
I have Never seen such a mess. Never have I seen such a mess. = I have never seen such a mess. Ніколи я не бачив такого безладу. Якщо негативне слово ставиться на початку речення, за ним зазвичай слідує допоміжний дієслово + підмет. Зверніть увагу, що такі речення є вкрай формальними і зустрічаються не так часто. Речення "I have never seen such a mess." і "I have had hardly any rest for one week." теж є правильними і більш поширеними.
Hardly I have had any rest for one week. Hardly have I had any rest for one week. = I have hardly had any rest for one week. Я майже не відпочивав цілий тиждень.
Really speaking she isn't very brilliant. To speak the truth she isn't very brilliant. По правді кажучи, вона не дуже розумна. Іншими фразами з тим же значенням, що і to speak the truth ("по правді кажучи") є: as a matter of fact, in truth, in fact та ін. (наприклад: In fact she isn't very brilliant. As a matter of fact she isn't very brilliant.)