Найбільш поширені помилки
Неправильно Правильно Переклад Пояснення
She was too frighten to say a word. She was too frightened to say a word. Вона була дуже налякана, щоб хоч щось сказати. Багато прикметники є дієприкметниками. Слова, що закінчуються на –ed описують те, що хто-небудь відчуває (bored – нудьгуючий). Слова, що закінчуються на –ing описують людину, предмет або явище, які викликають це почуття (boring – нудний).
I am very interesting in this problem. I am very interested in this problem. Я дуже зацікавлений в цій проблемі.
It was a bored film. It was a boring film. Це був нудний фільм.
The camera works perfect. The camera works perfectly. Фотоапарат працює відмінно. Коли мова йде про те, як (яким чином) щось робиться, потрібно використовувати прислівник (perfect – це прикметник, perfectly – це прислівник) (див. прислівник).
She married a German, young, tall lawyer. She married a tall, young, German lawyer. Вона вийшла заміж за високого, молодого німецького юриста. Прикметники зазвичай йдуть в наступному порядку: розмір-вік-форма-колір-походження-речовина-намір (див. порядок прикметників перед іменниками).
He is more taller than I am. He is taller than I am. Він вищий за мене. Два порівняння не можна використовувати разом (див. ступені порівняння прикметників).
You are worst than him. You are worse than him. Ти гірше його. Worst є чудовою ступенем прикметника bad. Перед займенником than необхідно використовувати порівняльну ступінь (див. ступені порівняння прикметників).