Найбільш поширені помилки
Неправильно Правильно Переклад Пояснення
We have decided to buy some furnitures. We have decided to buy some furniture. Ми вирішили купити меблів. Деякі іменники (такі, як: furniture - меблі, information – інформація, відомості, advice – рада, поради, news – новина, новини, luggage – багаж, речі, scenery – вид, пейзаж, і ін) вживаються тільки в однині (див. множина іменників).
Have you received any informations? Have you received any information? Ти отримував якісь відомості?
He asked her to pack her luggages. He asked her to pack her luggage. Він попросив її укласти речі.
The sceneries here are not good. The scenery тут is not good. Тут не дуже гарний вигляд.
Did you hear these news? Did you hear this news? Ти чув цю новину?
He is my cousin brother. He is my cousin. Він мій двоюрідний брат. Слово cousin означає будь-яку дитину будь спорідненої тітки чи дядька (тобто cousin може означати "двоюрідний брат", "двоюрідна сестра" тощо). В даному випадку не потрібно додатково використовувати слово brother, так як займенник he вже вказує стать (див. категорія роду іменників).
One of my friend has agreed to come with me. One of my friends has agreed to come with me. Один з моїх друзів погодився піти зі мною. Іменник, який слідує за one of, some of, none of і подібними виразами, повинно мати множину, але дієслово має узгоджуватися з підметом речення.
Some of my friends has arrived. Some of my friends have arrived. Прийшли деякі з моїх друзів.