Найбільш поширені помилки
Неправильно Правильно Переклад Пояснення
Though he is fat, still he runs fast. Though he is fat, he runs fast. Хоч він і товстий, він швидко бігає. В англійській мові для з'єднання головного і підрядного речень, достатньо одного займеннику – два займенника в такому випадку зазвичай не використовуються.
As he is fat, so he can't run fast. As he is fat, he can't run fast. = He is fat, so he can't run fast. Так як він товстий, він не може швидко бігати.
As I took aim at that time he shook my arm. As I took aim he shook my arm. Коли я прицілився, він потряс мою руку.
Because he was not ready therefore we left without him. Because he was not ready we left without him. Ми пішли без нього, тому що він не був готовий. Для з'єднання двох частин речення (головного і додаткового) досить займенника because, інших зайаеників (як, наприклад, therefore або so) використовувати не потрібно.
She did not come to school. Because she was ill. She did not come to school because she was ill. Вона не прийшла в школу, тому що була хвора. Це дуже поширена помилка в пунктуації. Займенник because є подчинительным, і тому ніколи не повинен бути відділений від головного речення крапкою.
No sooner I had reached the station than the train left. No sooner had I reached the station than the train left. Не встиг я дійти до вокзалу, як поїзд пішов. Коли no sooner стоїть на початку речення, використовується інверсійний порядок слів – тобто допоміжний дієслово ставиться перед підметом.
Their front door was open and there was nobody at home. Their front door was open but there was nobody at home. парадні двері були відчинені, але нікого не було вдома. Займенник but потрібно використовувати, коли в додатковому речені дається несподівана інформація.