Найбільш поширені помилки
Неправильно Правильно Переклад Пояснення
You know that i'll buy a new car, don't you? You know that I am going to buy a new car, don't you? Ти ж знаєш, що я збираюся купити нову машину? Форма going to використовується для опису майбутніх дій, рішення про які було прийнято до моменту розмови.
Look! You will drop your books. Look! You are going to drop your books. Обережно! Ти упустиш книги! Форма going to використовується, коли вже наявних умов зрозуміло, що дія відбудеться.