Найбільш поширені помилки
Неправильно Правильно Переклад Пояснення
I had working hard, so I felt very tired. I had been working hard, so I felt very tired. Я багато працював, і я відчував себе дуже втомленим. Спосіб утворення Past Perfect Continuous: had + been + дієприкметник теперішнього часу
I had been worked hard, so I felt very tired.
I had been hearing the song many times before. I had heard the song many times before. Я чув цю пісню вже багато разів. Деякі дієслова зазвичай не використовуються в подовженому часу (див. статальные дієслова), наприклад: know - знати, like - подобатися, understand - розуміти, believe - вірити, hear - чути та ін