Найбільш поширені помилки
Неправильно Правильно Переклад Пояснення
I was work in London. I worked in London. Я працював у Лондоні. У стверджувальних реченнях допоміжний дієслово (як, наприклад: was або did) не використовується (див. допоміжні дієслова).
He worked in London? Did he work in London? Він працював у Лондоні? У питальних Реченнях використовується допоміжний дієслово (в даному випадку – did).
Worked he in London?
Did he wrote a letter? Did he write a letter? Він написав листа? Смисловий дієслово використовується в инфинитивной формі питальних і заперечних реченнях (див. смислові дієслова і структура речення).
He didn't wrote a letter. He didn't write a letter. Він не написав листа.