Найбільш поширені помилки
Неправильно Правильно Переклад Пояснення
It has been rain heavily all day. It has been raining heavily all day. Весь день йде сильний дощ. Спосіб утворення Present Perfect Continuous: have / has + been + дієприкметник теперішнього часу
I have sat here for two hours. I have been sitting here for two hours. Я сиджу тут вже дві години. Деякі дієслова, такі, як: sit - сидіти, wait - чекати, speak - говорити, та ін., припускають тривалість, і тому часто використовуються в тривалому часі.
Який варіант краще?

I have worked here for five years.
I have been working here for five years.
Я працюю тут п'ять років. Коли можливі ОБИДВІ форми (і Perfect та Perfect Continuous), переважно використовувати форму Perfect Continuous.