Adrienne
Адриэн
Would you mind looking over my resume? I'm thinking of applying for a job near my boyfriend.
Ти не могла б переглянути моє резюме? Я планую подати документи на роботу, яка недалеко від мого хлопця.
Tessa
Тесса
Not at all, let's have a look.
Звичайно. Давай подивимося.
Adrienne
Адриэн
What do you think?
І як тобі?
Tessa
Тесса
Well, overall I think it's very impressive. But there are one or two gaps of several months in your resume where you don't list what you were doing.
Ну, загалом, мені здається, вельми непогано. Але в резюме пропущено кілька місяців, під час яких ти не вказуєш, чим займалася.
Adrienne
Адриэн
Does that matter? I was traveling actually.
А це дуже важливо? Ну, взагалі, я тоді подорожувала.
Tessa
Тесса
Well it might make a potential employer suspicious and they ask a lot of questions about it in a job interview. So I think it's best to fill the gaps list and what you were doing.
Просто, через це потенційний роботодавець може що-небудь подумати, і тому з'являється багато зайвих запитань. Тому, по-моєму, краще всього заповнити прогалини, і вказати, чим ти займалася.

Примітка:
Gap – пробіл; що-небудь, чого бракує в якій-небудь ситуації для повноти викладу і ясності

Наприклад:
China can't fill the economic gap left by the cut in Soviet support.
У Китаю не виходить заповнити економічний пробіл, що залишився після скасування підтримки Радянського Союзу.