Clifford
Кліффорд
Has anything happened since i've been away?
Що-небудь трапилося, поки мене не було?
Derren
Дэрен
Oh, lots. It's difficult to know where to begin.
Так багато всього. Складно вирішити, з чого почати.
Clifford
Кліффорд
Tell me the most important stuff first.
Спочатку розкажи мені про найважливіше.
Derren
Дэрен
Let me think, ah yes, there's one really juicy tidbit.
Зараз подумаю... Ах, так, є одна пікантна новина.
Clifford
Кліффорд
don't keep me in suspense.
Не тримай мене в напрузі.
Derren
Дэрен
Well one of the accountants in the finance office was caught fiddling the books. Apparently he had defrauded the company of around $10,000.
загалом, один з бухгалтерів в управлінні фінансів попався на махінаціях з паперами. Схоже, він обчистив компанію на 10 000 доларів.

Примітка:
Keep someone in suspense – тримати кого-небудь в напрузі, в невіданні

Наприклад:
She kept him in suspense for several days before she said that she would marry him.
Вона протримала його в напрузі кілька днів, перш ніж сказала, що вийде за нього заміж.